chiny:-subiektywny-przeglad-wydarzen-za-wielkim-murem-(03/22)

Z prac rządu (来自政府工作)
Dane za rok 2021

Informacją numer jeden 3 tygodnia br. było ogłoszenie przez Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) wstępnych danych dotyczących gospodarki Chin w 2021 roku.

PKB

Zgodnie z tradycją zacząć trzeba od PKB. Zgodnie z przewidywaniami w IV kw. ub.r. nastąpiło znaczne spowolnienie gospodarcze (do 4%), to jednak w całym roku 2021 gospodarka chińska powiększyła się o 8,1% (do 114,4 bln RMB, czyli ok. 71,823 bln PLN) w porównaniu z rokiem 2020. To powyżej założeń rządowych na miniony rok. Władze Chin przewidywały, że chiński PKB urośnie w 2021 roku o ok. 6%.

Rys.: Kwartalny wzrost PKB 2020-2021

Spowolnienie gospodarcze obserwowane w drugiej połowie ub.r. było spowodowane turbulencjami na chińskim rynku energetycznym, przerwami w dostawach energii dla przemysłu, problemami deweloperów (rynek nieruchomości), lokalnymi lockdownami będącymi efektem wykrycia kolejnych przypadków zakażeń koronawirusem, a także stosunkowo niskim poziomem konsumpcji i popytu na usługi. Spojrzenie na chińską ekonomię z perspektywy sześcioletniej również pozwala dostrzec wyraźne sygnały zmniejszania się tempa rozwoju gospodarki Chin. pomimo wszelkiego rodzaju potencjalnych przeciwności oczekuje się, że w bieżącym roku PKB Chin wzrośnie o około 6%.

Wzrost PKB Chin w relacji rok do roku w latach 2016-2021 

Wzrost PKB Chin w relacji miesiąc do miesiąca w latach 2016-2021  

Inne dane, na które warto zwrócić uwagę to:

Produkcja przemysłowa –

utrzymuje się na wysokim poziomie – wzrost o 9,6% r/r. Średnio w ciągu dwóch lat wzrost ten wynosił 6,1%. Wśród wszystkich branż najlepiej radziły sobie te związane z produkcją wysokich technologii (18,2%) oraz maszyn i urządzeń (12,9%). Największy wzrost odnotowano w zakresie produkcji

 • pojazdów nowej energii o 145,6%,
 • robotów przemysłowych o 44,9%,
 • mikroprocesorów o 33,3% i
 • półprzewodników o 22,3%.

W sektorze produkcji przemysłowej znakomicie radziły sobie przedsiębiorstwa prywatne (wzrost o 10,2%), spółki akcyjne (9,8%), firmy zagraniczne (8,9%), a także państwowe (8,0%). Te ostatnie odnotowały wprawdzie najmniejszy wzrost, ale pamiętać należy o bazie wyjściowej.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowało się na poziomie powyżej 75%. W całym 2021 roku było to średnio 77,5%, o 3,0% więcej niż w 2020 roku.

Usługi –

wzrosły średnio o 13,1% (r/r). Najmocniej zwyżkowały te związane, lub wykorzystujące technologie informacji, Internet, tworzące, serwisujące i rozwijające oprogramowanie (o 17,2%). W dalszej kolejności uplasowały się usługi hotelarskie i katering (o 14,5%), potem transport, logistyka, magazynowanie (o 12,1%).

Strategiczne surowce –

 • wydobycie węgla wzrosło do historycznej wielkości 4,07 mld ton. To o 4,7% więcej niż w 2020 roku. Import tego surowca zwiększył się o 6,6% r/r (najwięcej od 2014), choć w grudniu spadł o 20,8%. Pod koniec ubiegłego roku cena węgla w zależności od jego kaloryczności wynosiła od 584 RMB/t do 773 RMB/t (ok. 368 PLN/t do ok. 487 PLN/t);
 • ropa naftowa – jej wydobycie wzrosło o 2,4% r/r, a przetwórstwo o 4,3%. Import ropy w perspektywie całego 2021 roku spadł o 5,4% r/r. (do 512,98 mln ton). O spore zaskoczenie biorąc pod uwagę fakt, że Chiny są największym jej importerem w skali świata. Tu wpływ na wielkości obrotów handlowych miały światowe ceny surowców;
 • gaz ziemny – wszystkie wskaźniki poszły w górę, tak produkcja krajowa (o 8,2% r/r), jak i import (o 19,9% r/r).

Wraz ze wzrostem chińskiej gospodarki rośnie produkcja energii elektrycznej. W 2021 roku wzrosła ona o 8,1% r/r.

Sprzedaż detaliczna –

była większa o 12,5% w porównaniu z rokiem 2020 i wyniosła 44,082 bln RMB (ok. 27,807 bln PLN). Sprzedaż rośnie w takim samym tempie w miastach jak i na obszarach wiejskich. Sprzedaż sklepów wielkopowierzchniowych zwiększyła się w 2021 roku o 11,8% r/r, restauracji i kateringu o 18,6% r/r, złota, srebra i wyrobów jubilerskich o 29,8% r/r. Wciąż powiększa się sprzedaż przez Internet (online). W 2021 roku wzrosła o 14,1% w relacji r/r.

Inwestycje w środki trwałe –

Tutaj odnotowano wzrost o 4,9% r/r. W przemyśle wzrosły o 13,5%, inwestycje prywatne o 7,0% r/r – stanowią już 56,5% wszystkich inwestycji. W branży wysokich technologii nastąpił wzrost inwestycji w środki trwałe o 17,1% – to więcej o 12,2% niż średnia w Chinach dla inwestycji w środki trwałe. Inwestycje w zakresie zdrowia i edukacji wzrosły odpowiednio o 24,5% i 11,7%.

Nieruchomości –

inwestycje w tej branży w ubiegłym roku wyhamowały znacznie. Kiedy w okresie od stycznia do lutego ub.r. zanotowano wzrost r/r na poziomie 38,3%, to w grudniu ub.r. wzrost ten spadł do poziomu 4,4% r/r. Inwestycje dotyczące mieszkań wzrosły w minionym roku o 6.4% r/r. Sprzedaż nieruchomości utrzymuje tendencją wzrostową: dla mieszkań o 1,1% r/r, dla budynków biurowych o 1,2% r/r.

Spadla sprzedaż obiektów handlowych (o 2,6% r/r). Najlepszym rynkiem nieruchomości są wschodnie rejony Chin, na drugim miejscu regiony centralne, spadki (kilkuprocentowe) odnotowano zaś na obszarach północno-wschodnich. Finasowanie dla deweloperów zwiększyło się o 4,2% r/r, pomimo ograniczenia dostępności do kredytów (krajowe – spadek o 12,7% r/r, zagraniczne o 44,1% r/r). Deweloperzy postawili na pozyskiwanie funduszy we własnym zakresie. Finansowano inwestycje z własnych środków, depozytów i przedpłat (wzrost o 11,1% r/r) oraz z kredytów hipotecznych zaciąganych przez klientów (wzrost o 8,0% r/r).

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Chinach w 2021 roku wynosiła 10 139 RMB (ok. 6 399 PLN) – wzrost o 2,8% r/r. W różnych miejscach Chin ceny mieszkań wzrosły od 0% do 5% r/r.

Dochody mieszkańców –

dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w Chinach w 2021 roku 35 128 RMB (ok. 22 176 PLN), wzrastając o 9,1% r/r.

W miastach wynosił on 47 412 RMB (ok. 29 933 PLN) – wzrost o 8,2%, a na wsi 18 931 RMB (ok. 11 952 PLN) – wzrost o 10,5% r/r. Różnica dochodów pomiędzy miastem a wsią jest wciąż duża.

Średnie wydatki mieszkańca Chin na konsumpcję w 2021 roku wynosiły 24 100 RMB (ok. 15 215 PLN), wzrost o 13,6% r/r. Mieszkańcy miast wydają dwukrotnie więcej na konsumpcje niż mieszkańcy wsi.

Dla porównania: dochód rozporządzalny na osobę w Polsce wyniósł w 2020 roku 23 028 PLN (źródło: GUS).

Rolnictwo –

w 2021 roku zebrano rekordowe 682,85 mln ton zbóż (żniwa letnie i jesienne), co daje wzrost o 2,0% w porównaniu z rokiem 2020. Zebrano m.in.:

 • ryż: 212,84 mln ton (wzrost o 0,5% r/r),
 • pszenicę: 139,95 mln ton (wzrost o 2,0% r/r),
 • kukurydzę: 272,55 mln ton (wzrost o 4,6% r/r),
 • soję: 16,4 mln ton (spadek o 16,4% r/r)

Oddalił się cel, którym jest osiągniecie samowystarczalności w zakresie produkcji roślinnej. Wpływ na to miały przede wszystkim powodzie, które dotknęły Chiny zarówno na przełomie wiosny i lata, jak i jesienią.

Dobre wyniki w 2021 roku odnotowano w hodowli zwierząt: wzrost o 16,3% r/r. Zwiększyła się produkcja wieprzowiny o 28,8% (52,96 mln ton). Pogłowie trzody chlewnej z końcem ub.r. wzrosło o 10,5% r/r. Dwa lata walki ze skutkami epidemii afrykańskiego pomoru świń przyniosły efekty. Wieprzowina to dziś jeden z podstawowych składników w kuchni chińskiej, to najbardziej popularne mięso na chińskich stołach. W minionym roku wzrosła również produkcja wołowiny (o 3,7% r/r), drobiu (o 0,8%), a także mleka (o 7,1% do 36,83 mln ton).

Handel Zagraniczny –

to świecąca jasno gwiazda chińskiej gospodarki w 2021 roku. Obawiano się, iż w drugiej połowie roku nastąpią spadki i różnego rodzaju problemy. Tymczasem stało się inaczej. Chiny są globalnym liderem handlu zagranicznego. Obroty Chin w handlu z innymi państwami wzrosły w 2021 roku o 21,4% w porównaniu z rokiem 2020, w tym eksport o 21,2%, a import o 21,5%. Dodatni bilans handlowy Chin wyniósł 4,368 bln RMB (ok. 689,18 mld US$,  2,752 bln PLN) – wzrost o 26,4% r/r. Handel zagraniczny Chin po raz pierwszy w historii przekroczył wartość 6 bln US$ (ok. 23,96 bln PLN).

Zatrudnienie –

poziom bezrobocia w miastach utrzymuje się w zasadzie na stabilnym poziomie 5,1%. To o 0,5% mniej niż w 2020 roku. Każdy zatrudniony w Chinach statystycznie przepracował w tygodniu 47,8 godzin. W kraju zarejestrowanych było 292,51 mln pracowników migrujących (20,7% całej populacji). Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników migrujących wynosiło 4 432 RMB (ok. 2 792 PLN).

Ludność –

na koniec grudnia 2021 roku w Chinach mieszkało ogółem 1,412 mld obywateli ChRL (nie licząc mieszkańców Hong Kongu, Makau i Tajwanu, czy cudzoziemców).

Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Handel zagraniczny 2021

Nie ulega wątpliwości, że handel zagraniczny był, jest i w najbliższej perspektywie będzie jednym z najważniejszych filarów chińskiej gospodarki. Pomimo wielu przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych wartość wymiany handlowej Chin ze światem nieustannie rośnie. Potwierdzają to dane zebrane w 2021 roku.

Wartość handlu zagranicznego ChRL w ub.r. wyniosła 39,1 bln RMB (ok. 6,168 bln USD, ok. 3,88 bln PLN) i po raz pierwszy w historii państwa przekroczyła granicę 6 bln USD, zarazem wzrastając o 21,4% w porównaniu z rokiem 2020 (słaby w związku z wybuchem pandemii, która zatrzymała gospodarkę Chin na kilka miesięcy).

Handel zagraniczny Chin rósł w zeszłym roku pomimo zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw, wysokich kosztów frachtu, nowych ognisk epidemii, rosnących kosztów surowców, przejściowych niedoborów energii elektrycznej, czy wzmocnienia się RMB wobec USD.

Eksport liczony w RMB wzrósł o 21,2% r/r (liczony w USD o 29,9%), import o 21,5% r/r (liczony w USD o 30,1%). Dodatni bilans handlowy osiągnął rekordowy poziom 676,4 mld USD (ok. 2,701 bln PLN), co stanowi blisko 4 % krajowego PKB. Rośnie na świecie popyt na towary z Państwa Środka: od elektroniki, przez maszyny i urządzenia, po sprzęt medyczny, czy narzędzia ogrodnicze.

Największym partnerem handlowym Chin pozostają państwa Azji Południowowschodniej (ASEAN) – tu obroty osiągnęły wartość 878 mld USD (ok. 3,5 bln PLN) – wzrost o 28,1% r/r.

Na drugim miejscu jest Unia Europejska: łączne obroty 828 mld USD (ok. 3,3 bln PLN) – wzrost o 27,5% r/r. Dominujący partnerzy wewnątrz UE to Niemcy, Niderlandy (Holandia), Francja i Włochy.

Na trzecim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone. Wartość obrotów 756 mld USD (ok. 3,02 bln PLN) – wzrost o 28,7% r/r. Eksport chiński do USA w 2021 roku wyniósł 576,1 mld USD (ok. 2,3 bln PLN) – wzrost o 27,5% r/r, pomimo wciąż utrzymywanych sankcji i podwyższonych taryf celnych na chińskie towary wprowadzonych jeszcze za czasów prezydenta Trumpa. Import z USA osiągnął wartość 179,5 mld USD (ok. 716,9 mld PLN) – wzrost o 33,1% r/r. Chiny odnotowały w 2021 roku dodatni bilans handlowy ze Stanami Zjednoczonymi w wysokości 396,6 mld USD (ok. 1,584 bln PLN). Od 10 lat ta nierównowaga handlowa pomiędzy Chinami i USA utrzymuje się, każdego roku osiągając wartość pomiędzy 300 a 400 mld USD na korzyść Chin.

Pod koniec 2021 roku w Chinach działało 567 000 firm posiadających uprawnienia (licencje) do działania w handlu zagranicznym. 58,2% z nich stanowiły firmy prywatne.

Chiński import w 2021 roku zdominowały surowce, m.in.: ropa, stal, ruda żelaza, miedz, gaz, soja. Z uwagi na wzrosty cen na rynkach świtowych zmalał w 2021 roku import ropy, stali, jak również soi. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w imporcie mikroprocesorów/chipów.

500 najcenniejszych chińskich spółek

Według rankingu HuRun Research Institute (胡润研究院), brytyjskiego think tanku z siedzibą w Szanghaju, dotyczącego 500 najcenniejszych prywatnych spółek Chinach w 2021 roku, numerem jeden w tej kategorii jest Tencent Technology Co., Ltd. (腾讯科技有限公司). Jego szacowana wartość rynkowa to 3,9 bln RMB (ok. 2,46 bln PLN).

Tencent po raz pierwszy w historii pokonał w tej konkurencji wieloletniego lidera – Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司), którego wartość oszacowano na 2,48 bln RMB (ok. 1,56 bln PLN). W najnowszym rankingu HuRun 500 Alibaba znalazła się dopiero na 3 miejscu. Na drugie miejsce wdarła się przebojem spółka TaiWan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (台湾积体电路制造股份有限公司), czyli TSMC, wyceniona na 3,69 bln RMB (ok. 2,323 bln PLN). TSMC to największy producent mikroprocesorów i półprzewodników na świecie.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.