rynek-oze-w-chinach-–-grudzien-2021-(cz.2)

Centralna Ekonomiczna Konferencja Robocza

Na początku grudnia br. w Chinach odbyła się Centralna Ekonomiczna Konferencja Robocza. To cykliczne spotkanie, na którym podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące ekonomii i przemysłu państwa. O samej konferencji i omawianych na niej tematach napiszę bardziej szczegółowo w oddzielnym artykule, tutaj zaś przedstawię najważniejsze założenia dotyczące rynku energetycznego w najbliższej przyszłości.

Ostatni kryzys energetyczny miał niewątpliwie wpływ na decyzje, które zapadły podczas ostatniego posiedzenia Centralnej Ekonomicznej Konferencji Roboczej . Podkreślono konieczność „właściwego zrozumienia wyzwań związanych z osiągnieciem neutralności węglowej”, a także zaznaczono, że odejście od paliw kopalnianych będzie możliwe tylko w oparciu o „bezpieczne i wiarygodne źródła energii odnawialnej”. Oznacza to że:

Węgiel – pozostaje głównym źródłem produkcji energii. Należy podejmować wszelkie wysiłki by uczynić go bardziej czystym (filtry, wyłapywanie CO2, itp.)

Źródła odnawialne – należy zintensyfikować prace nad magazynami energii i integracji klasycznych (węgiel) i odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się znacznie zwiększonych wydatków na badania i rozwój w tym zakresie. Promowane będą rozwiązania, które łączą w sobie produkcję i magazynowanie OZE we współpracy systemowej z elektrowniami węglowymi służącymi jako „backup”.

Limity energetyczne – energia odnawialna będzie wyłączona z limitów energetycznych (czyli branże i przemysł korzystający z OZE może tej energii nie wliczać do obowiązujących go limitów zużycia prądu). Do limitów nie będą też wliczane paliwa kopalniane (węgiel, gaz, ropa) wykorzystywane w produkcji chemicznej i rafineriach.

Pierwsza chińska pływająca turbina wiatrowa podłączona do sieci

Zaprojektowana przez China Three Georges i zainstalowana w West Shapa III Offshore Wind Farm pierwsza w Chinach pływająca turbina wiatrowa została podłączona do sieci 7 grudnia br.  Dzięki unikalnej konstrukcji jest – jak zapewniają przedstawiciele China Three Gorges – odporna na tajfuny, a może generować 5,5 MW energii.

A następna tuż, tuż…

Trzy dni po opublikowaniu komunikatu China Three Gorges, kolejna spółka chińska, tym razem stoczniowa, czyli China State Shipbuilding Corp (CSSC) ogłosiła, że platforma pływająca skonstruowana przez zespoły CSSC właśnie opuściła dok. Na platformie tej zostanie zainstalowana turbina wiatrowa o mocy 6.7 MW. Całość zostanie w przyszłym roku odholowana na wody Cieśniny  Qiongzhou w pobliżu miejscowości Xuwen, niedaleko miasta Zhanjiang (prowincja Guandong)

Morskie instalacje wiatrowe – szansa na ponad 8GW w 2021

W miarę jak zbliża się deadline na podłączanie instalacji do sieci (a co za tym idzie również prawa do ubiegania się o subsydia), coraz więcej projektów morskich farm wiatrowych zostaje włączonych do krajowego systemu energetycznego. W ciągu ostatnich tygodni podłączono kolejnych osiem takich farm. Wraz z już podłączonymi od stycznia projektami może to dać na 2021 roku łącznie ponad 8GW nowej energii z morskich farm wiatrowych. Od 2019 roku Chiny zwiększyły produkcję prądu z tego źródła o 31GW. Uruchomiono w tym roku kolejne 8 projektów, przy czym prace konstrukcyjne rozpoczną się w ich przypadku w przyszłym roku.

Składowanie wodoru i ogniwa paliwowe

Podczas Konferencji Przemysłu Wodorowego (Hydrogen Industry Conference) odbywającej się w mieście Foshan władze miast z prowincji Guandong oficjalnie ogłosiły uruchomienie krajowego projektu wzorcowego ogniw paliwowych i ich zastosowań. W ramach czteroletniego projektu (2022-2025) planują doprowadzić do:

  • Uzyskania kontroli nad tworzeniem i produkcją (własne patenty i prawa intelektualne) ośmiu kluczowych komponentów ogniw paliwowych – stosów, elektrod membranowych, płyt dwubiegunowych, membran wymiany protonów, katalizatorów, papieru węglowego, kompresorów powietrza i systemów cyrkulacji wodoru;
  • Uruchomienia eksploatacji co najmniej 10.000 pojazdów na ogniwa paliwowe;
  • Stworzenia systemu dostarczania wodoru o wydajności 460.000 ton;
  • Zbudowania ponad 200 stacji tankowania wodoru;
  • Obniżenia ceny do poniżej 30 juanów (ok. 19,5 PLN) za kilogram wodoru.

Nowe wytyczne dla centrów danych

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Ekologii i Środowiska opublikowały ostatnio propozycje zmian dotyczących zużycia energii przez centra danych. Dla nowopowstających instalacji posiadających własne źródła OZE, do roku 2023 co najmniej 30% energii zużywanej przez centrum danych powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2032 roku takie centra mają w 100% korzystać z energii odnawialnej. Przy projektowaniu i budowaniu takich ośrodków firmy są zobowiązane do:

  • korzystania z rozwiązań opartych na energii z wodoru,
  • chłodzenia serwerów cieczą,
  • stosowania rozproszonych źródeł zasilania i
  • tworzenia modułowych hali serwerowych.

W pełni samodzielna linia produkcyjna PEM

Firma SPIC Hydrogen Energy uruchomiła w Wuhan Economic Development Zone na obszarze 300.000 m2 produkcję membran do wymiany protonowej (PEM). Jest to pierwsza taka fabryka w Chinach, w 100% oparta na chińskich patentach i rozwiązaniach. Wszystkie podzespoły pracujących tu maszyn i urządzeń również produkowane są w Chinach. Linia produkcyjna może wytwarzać membrany o grubości od 8 do 20 mikronów, a jej roczna wydajność pozwala na zbudowanie 20.000 ogniw paliwowych.

Sinopec ma 1000 stacji doładowań i wymiany baterii

7 grudnia br. w Guangzhou (Kanton), stolicy prowincji Guangdong, firma Sinopec oficjalnie uruchomiła swoją tysięczną stację doładowania i wymiany baterii dla samochodów elektrycznych. Stacja jest podłączona do farmy fotowoltaicznej w dzielnicy Longdong. Farma ta w ciągu roku może dostarczyć 330.000 kilowatogodzin energii.

Sinopec rozbudowuje sieć stacji doładowania i wymiany baterii w oparciu o 30.000 swoich stacji benzynowych.  W latach 2021-2025 firma planuje postawić kolejnych 5000 stacji i 7000 instalacji fotowoltaicznych, które mają docelowo produkować 480 milionów KWh energii.

Redakcja: Leszek Ślazyk 

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.