chiny:-finanse-–-banki-–-kapital

Giełdy (证券交易所)

27.09.-30.09.2021

Tegoroczny tydzień poprzedzający „Golden Week” (1.-7.10.2021), czyli okres celebrowania święta narodowego Chin, nie wyszedł naprzeciw wieloletniej tradycji. Zazwyczaj przed tygodniem wolnym od pracy wartość akcji i indeksów szła w górę. Tym razem wyłącznie dobra energia na chińskich giełdach pojawiła się w czwartek. Było jej jednak zbyt mało by odwrócić trend całego tygodnia.

Spadki kilkuprocentowe.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na nastroje był „kryzys energetyczny”, czyli niedobory energii elektrycznej występujące na terenie całych Chin i dotykające większość branż.

I co może zaskakiwać – największe wzrosty wartości akcji odnotowały koncerny energetyczne i producenci baterii litowych.

W przeddzień święta narodowego przerwany został ciąg 49 dni sumarycznych obrotów giełd w Shenzhen i Szanghaju przekraczających 1 RMB (ok. 611.815 mld PLN). A to oznacza, że inwestorzy zamiast zwyczajowo przed świętami kupować akcje, postanowili przeczekać i podjąć decyzje inwestycyjne po świętach.

Wzrosty odnotowały indeksy i akcje producentów metali ziem rzadki, samochodów elektrycznych i półprzewodników. Ale w strefie spadkowej pozostały (bo ten trend trwa już od jakiegoś czasu) akcje banków i instytucji finansowych. Główne indeksy giełd utrzymują się w swoich stałych widełkach wahań. na swoich stałych poziomach wahań.

I jeśli ogólna sytuacja na giełdach nie daje powodów do większych obaw, to w przypadku niektórych spółek przyprawiają inwestorów o dreszcze. Największy niepokój dotyczył ostatnio sytuacji spółki Evergrande notowanej w Hong Kongu. Lecz i tutaj – jak się wydaje – najgorsze jest za inwestorami. Akcje tego dewelopera znów zyskują na wartości.

I pomimo tego, że 39 tydzień br. nie należał do najlepszych, to wlał sporo optymizmu w inwestorów indywidualnych. Nie pozostawił ich na święta w nastrojach złych, czy gorzej w takich, które skłaniają do gwałtownej wyprzedaży posiadanych akcji. Gdyby tak było, tuz po zakończeniu Złotego Tygodnia moglibyśmy się spodziewać gwałtownych spadków na chińskich giełdach. Gwarantowany efekt biesiad przy świątecznych stołach.

 

 

 

 

 


Banki (银行)
Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB / ¥ (30.09.2021, 21:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 30.09.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 17.09.2021

  • 1 rok                3.85%
  • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 16 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda handlu uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (27.09.- 30.09.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: [email protected]

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publikowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.