chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(41/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Sprawy Rządowe (政府事务)
Uwolnienie cen energii

Problemy z dostawami energii elektrycznej, które odbiły się głośnym echem na całym świecie dały mocny impuls dla przyspieszenia reformy całego sektora energetycznego Chin . Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)  podjęła decyzje o całkowitym urynkowieniu i liberalizacji cen energii z elektrowni pozyskujących ją z węgla. Uwolnione też zostają ceny przesyłu energii pochodzącej z węgla. Według zapewnień komisji zmiana ta będzie miała minimalny wpływ na ceny prądu dla odbiorców indywidualnych.

Rośnie popyt na energię

Państwowa Agencja Energii (国家能源局) poinformowała, że we wrześniu br. zapotrzebowanie osób indywidualnych na energię elektryczną wzrosło o 6.8% r/r, a w okresie od stycznia do wrzenia br. wzrost ten osiągnął poziom 12.9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Agencja przewiduje, że zapotrzebowanie to wzrośnie jeszcze w nadchodzącym sezonie zimowym.

Powodzie w ShanXi

W północnej prowincji ShanXi 山西 wciąż występują powodzie. Dotknęły one ponad 1.75 mln mieszkańców w 76 gminach i miastach. Ewakuowano blisko 150 tysięcy osób. Woda zalała uprawy o powierzchni 2,849,600 mu (tradycyjna jednostka powierzchni = 667 m2), czyli ok. 189,973 ha. Zniszczeniu uległo ponad 170,000 domów i budynków. Prowincja ShanXi to jeden z najważniejszych w Chinach ośrodków wydobycia węgla. Powodzie zmusiły wiele kopalń do zawieszenia prac, a to z kolei przyczynia się do pogłębienia turbulencji na chińskim rynku energetycznym.

Parki narodowe ChRL

Po raz pierwszy w historii ogłoszono listę nowo ustanowionych parków narodowych, takich które znajdą się pod bezpośrednim zarządem i nadzorem władz centralnych. Wszystkie parki funkcjonujące na terenie Chin podlegały władzom poszczególnych prowincji.

Wśród pierwszych chińskich parków narodowych znalazły się:

 • San Jiang Yuan – Park Trzech Rzek (三江源国家公园),
 • Park Pandy Wielkich (大熊猫国家公园),
 • Park Tygrysa Syberyjskiego i Leoparda (东北虎豹国家公园),
 • Park Tropikalnego Lasu Deszczowego HaiNan (海南热带雨林国家公园) oraz
 • Park Górski Wu Yi Shan (武夷山国家公园).


Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Opublikowano dane związane z oceną poziomu inflacji, czyli dotyczące cen konsumenckich i cen producentów odnotowanych we wrześniu. Sytuacja generalnie nie różni się od tej w sierpniu br.: konsumpcja i podaż znajduje się na stabilnym poziomie, który nie budzi żadnych obaw, natomiast o ból głowy mogą przyprawić ceny w produkcji.

CPI

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. consumer price index, CPI, 消费者物价指数) – indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji  – we wrześniu wzrósł o 0.7% r/r. Inflacja utrzymuje się na niskim, stabilnym poziomie. W minionym miesiącu ceny w miastach wzrosły o 0.8%, a na wsi 0.2%. W relacji miesiąc do miesiąca spadły ceny żywności (o 5.2%), wzrosły artykułów nieżywnościowych (o 2.0%), o 1.4% poszły w górę ceny usług. W relacji rok do roku ceny żywności, papierosów i alkoholu spadły o 2.8%. Ceny mięsa zmniejszyły się aż o 28.5%. Wieprzowina potaniała nawet o 46.9%. Ceny warzyw i owoców spady o 2.5%.

Wzrosły ceny transportu i komunikacji (5.8%), edukacji (3.2%), mieszkań (1.3%). Ceny artykułów pierwszej potrzeby, odzieży i usług wzrosły od 0.4% do 0.5% w porównaniu z zeszłym rokiem.

Wskaźnik cen konsumenckich (inflacji) CPI

Dane: Państwowe Biuro Statystyki 国家统计局 (m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku)

PPI

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI, 工业生产者出厂价格指数) – miernik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr (powszechnie stosowana, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miara poziomu inflacji) – wzrósł we wrześniu o 10.7% r/r, o 1.2% więcej niż w sierpniu. Tylko w przemyśle PPI poszedł we wrześniu w górę o 14.3% r/r. To najwyższy wzrost od 1995 roku.

We wrześniu w odniesieniu miesiąc do miesiąca najbardziej wzrosły ceny węgla przetworzonego (o 18.9%), a tego dostarczanego wprost z kopalń o 12.1%. Paliwa i energii podrożały o 3.9%. Surowce chemiczne o 2.0 %. Ceny cementu wzrosły o 2.9%. W relacji miesiąc do miesiąca wzrosty wydają się umiarkowane, ale jeśli porównać to z zeszłym rokiem, wtedy okazuje się, że ceny węgla wzrosły o 74.9%, ropy naftowej i gazu o 43.6%, paliw o 40.5%, odlewów i metali nieżelaznych o 34.9%, a surowców chemicznych o 25.5%. Te sektory w 80% odpowiadają za wzrost wskaźnika PPI.

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI

Dane: Państwowe Biuro Statystyki 国家统计局 (m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku)

Udział Chin w światowym PKB

Według najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącego perspektyw światowej gospodarki Chiny odpowiadają obecnie za 17.2% światowego PKB.

Fundusz przewiduje, że wzrost gospodarczy Państwa środka wyniesie w tym roku 8%. To mniej o 0.1% w stosunku do prognoz MFW z czerwca br.

Handel zagraniczny Chin

Chiński handel zagraniczny zdaje się być odporny na wszelkie przeciwności, począwszy od amerykańskich sankcji, poprzez epidemię Covid-19, wysokie koszty transportu, braki surowców i materiałów, a skończywszy na przerwach w dostawach prądu. W tym dziale chińskiej gospodarki padają kolejne rekordy. W trzech pierwszych kwartałach tego roku wartość wymiany handlowej Chin osiągnęła poziom 28.33 bln RMB (ok. 17.362 bln PLN), co oznacza wzrost o 22.7% r/r:

 • eksport to 15.5 bln RMB (ok. 9.53 bln PLN), wzrost o 22.7% r/r,
 • import to 12.78 bln RMB (ok. 7.832 blm PLN), wzrost o 22.6% r/r.

W okresie od stycznia do końca września br.:

 1. Handel zagraniczny stopniowo zwalania swoje tempo. W I kw. rósł o 29.7%, w II kw. o 25.2%, a w III kw. o 15.2%.
 2. Rośnie wielkość wymiany handlowej z głównymi partnerami:
 • kraje ASEAN (państwa Azji Południowo -Wschodniej) o 21.1%,
 • Unia Europejska o 20.05%,
 • Stany Zjednoczone o 24.9%,
 • Japonia o 11.2% i
 • Korea Południowa o 17.3%.
 1. Handel zagraniczny realizowany przez przedsiębiorstwa prywatne stanowił 48.2% jego całości, a ten prowadzony przez firmy zagraniczne zarejestrowane w Chinach 14.7%.
 2. 58.8% wszystkich towarów eksportowanych w trzech kwartałach to urządzenia, części, komponenty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. O 108% wzrósł w tym czasie eksport materiałów i surowców farmaceutycznych.
 3. Jeśli chodzi o handel zagraniczny towarów masowych to w omawianym okresie wzrósł tylko o 3%. Przy czym import spadł o 0.5%: rud żelaza o 3%, ropy naftowej o 6.8%, miedzi elektrolitycznej o 19.5%, soi o 0.7% Wzrósł import gazu naturalnego. Sprowadzono go więcej o 22.2% niż w analogicznym okresie minionego roku. Spadek wielkości importu był spowodowany głównie wzrostem cen surowców na rynkach światowych.

Eksport Chin rośnie

Wrześniowy eksport liczony w US$ osiągnął wartość 305.74 mld (ok. 1.21 bln PLN), co oznacza wzrost o 28.1% r/r. W sierpniu wzrost ten wynosił 25.6%. Import we wrześniu br. zwiększył się o 17.6% (w sierpniu było to 33.1%) i osiągnął wartość 240 mld US$ (ok. 947.082 mld PLN). Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin osiągnęła we wrześniu rekordową wartość 66,76 mld US$ (ok. 263.438 mld PLN). To największy w historii wynik miesięczny. W sierpniu br. nadwyżka w handlu zagranicznym wynosiła 58.34 mld US$ (ok. 230.213 mld PLN).

Nadwyżka handlowa utrzymuje się w handlu Chin z USA. Co ważne: z końcem roku przestanie obowiązywać „Pierwsza Faza Umowy Ekonomiczno – Handlowej USA – ChRL”, która była próba rozwiązania sytuacji wynikającej z nałożenia przez administracje Trumpa sankcji handlowych na Chiny, a których celem było zredukowanie dysproporcji w wymianie handlowej pomiędzy oboma państwami. Sankcje, jak i „Pierwsza Faza” miały sprawić, że wymiana handlowa Chiny – Stany Zjednoczone ulegnie zrównoważeniu. Tymczasem we wrześniu br. Chiny odnotowały nadwyżkę w handlu z USA w wysokości 42 mld US$ (ok. 165.667 mld PLN). W sierpniu nadwyżka ta wynosiła 37.68 mld US$ (ok. 148,600 mld PLN). Od początku wprowadzenia sankcji przez USA nie udało się zrównać wartości amerykańskiego eksportu do Chin z amerykańskim importem z Państwa Środka. Być może dlatego, że USA eksportują głównie surowce i żywność, a importują towary wysoko przetworzone.

Ant Group zwiększa kapitał

Ant Group (蚂蚁集团 ) spółka będąca częścią holdingu Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) zwiększyła o 47% swój kapitał zakładowy: z 23.779 mld RMB (ok. 14.59 mld PLN) do 35 mld RMB (ok. 21.465 mld PLN).

Zwiększenie kapitału jest jednym z zaleceń regulatorów rynków finansowych Chin, którzy prowadzili wielomiesięczną kontrolę wewnątrz Ant Group. Zgodnie z tymi zaleceniami Ant Group musiała podnieść kapitał, by móc dalej prowadzić działalność w obszarze usług finansowych i funkcjonować jako para-bank (firma udzielająca pożyczek online). Nie ma już wątpliwości, że Ant Group jest firma z sektora finansowego, a nie spółka technologiczną, za jaką chciała uchodzić planując wejście na giełdę. Zablokowanie debiutu giełdowego stało się sensacją światową (a miało to być największe IPO w historii giełd światowych). Dziś media zachodnie sprawą się już nie zajmują. Fakt, ze regulatorzy rynku mieli jednak rację nie jest nośny medialnie.

Ant Group oświadczyła, że środki na podwyższenie kapitału zakładowego w całości pochodziły z własnych rezerw kapitałowych, spółka nie potrzebowała dofinasowania zewnętrznego.

Nowe złoża litu dla Chin

Spółka ZiJin Mining Group Co., Ltd. (紫金矿业集团股份有限公司) za 4.9 mld RMB (ok. 3.004 mld PLN) wypłacone w gotówce przejęła New Lithium Canada. To kopalnia litu niezbędnego do produkcji baterii (zarówno do telefonów, jak i samochodów NEV) o powierzchni… 353 km2, jedna z większych odkrywek litu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ZiJin Mining Group Co., Ltd. zacznie eksploatację złóż w pierwszej połowie 2022 roku. Chiny prowadzą specyficzny wyścig o przejecie jak największej liczby złóż litu w skali globu. Na terenie Chin znajduje się zaledwie 8% światowych złóż litu, w tym samym czasie Chiny są największym i najbardziej zaawansowanym producentem baterii będących podstawą działania wszelkich urządzeń elektronicznych, a ostatnio przede wszystkim samochodów. W tym sektorze zapotrzebowanie na baterie, a zatem i na lit rośnie lawinowo.

Ofensywa Yum China Holding

Grupa Yum China Holdings Co., Ltd. (百胜中国控股有限公司) ogłosiła, iż zamierza przyspieszyć swoją ekspansję, a jej celem jest powiększenie sieci do 20,000 punktów sprzedaży. Yum China Holdings Co., Ltd. prowadzi w formie joint venture lub struktur franczyzowych takie sieci jak KFC (ta firma w Chinach prowadzi ponad 50% wszystkich swoich operacji zagranicznych), McDonald’s, czy Pizza Hut. Tylko w ubiegłym roku, mimo epidemii, grupa otworzyła 1,165 kolejnych punktów – najwięcej w swojej 33 letniej historii.

Najnowszym projektem jest współpraca z włoską firmą Lavazza, pod której szyldem uruchomionych zostanie w Chinach nie mniej niż 1,000 kawiarni. Chiny są miejscem najbardziej dynamicznie rozwijającego się sektora usług kateringowych. W ciągu ostatnich 10 lat sektor ten rósł średnio rocznie o ok.12% rok do roku. Wartość tego rynku wyceniana jest na 4.6 bln RMB (ok. 2.814 BILIONA PLN).

Rynek pośrednictwa pracy

Z końcem 2020 roku w Chinach działało 45,800 firm zajmujących się usługami pośrednictwa pracy. Dochód operacyjny tych firm, po raz pierwszy w historii, przekroczył 2 bln RMB (ok. 1.224 BILIONA PLN).


Nieruchomości (房地產)
CapitaLand wchodzi w magazyny

CapitaLand China Trust Management Co., Ltd. (中国信托管理有限公司) spółka należąca do singapurskiego CapitaLand Investment, ogłosiła, iż za kwotę 1.7 mld RMB (ok. 1.04 mld PLN) wykupić od chińskiej firmy 4 projekty budowy centrów logistycznych. Jest to pierwszy tego typu ruch singapurczyków na chińskim rynku nieruchomości. CapitaLand China Trust Management Co., Ltd. inwestowała do tej pory w galerie handlowe (ma ich 11 na terenie Chin) i parki biznesu (5 w Chinach). Spółka jest obecna w 10 chińskich miastach.

Deweloperzy spóźnieni

Czwarty kwartał będzie decydujący dla chińskich deweloperów. I nie chodzi wyłącznie o płynność, czy inne problemy natury finansowej. Okazuje się, że z końcem września br. ok. 50% wszystkich deweloperów w Państwie Środka wykazywało, iż prowadzone przez nich aktualnie inwestycje znajdują się na poziomie nie wyższym niż 70% zaawansowania w porównaniu z planami. Inwestycje są opóźnione przez wzgląd na brak pracowników, ale przede wszystkim w związku z zaburzeniami w dostawach materiałów,

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.