trendy-technologiczne-w-chinach-2022

Dzisiaj przedstawiamy prognozy Akademii DAMO dotyczące najważniejszych trendów w technologiach, które obserwowane będą w Chinach w najbliższych latach. Akademia DAMO (Discovery, Adventure, Momentum, Outlook) to ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Alibaba, założony przez Holding w 2017 roku w Hangzhou. Akademia współpracuje z ponad 200 ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, posiada swoje ośrodki regionalne w Azji, Ameryce i Europie. W laboratoriach DAMO prowadzone są badania w takich dziedzinach jak obliczenia i komputery kwantowe, sztuczna inteligencja, blockchain, pojazdy autonomiczne i mikroprocesory. Prace badawcze realizowane przez zespoły, których szefami są światowej sławy naukowcy. Przez cztery lata swego istnienia Akademia otrzymała ponad 60 nagród za innowacje techniczne o istotnym znaczeniu w danej dziedzinie.

O gigantycznych nakładach jakie Alibaba przeznacza na DAMO, badania i prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez tę akademię, pisaliśmy tutaj. Od dnia opublikowania artykułu w 2020 roku kwoty te wzrosły już dwukrotnie. Na co będą wydawane te pieniądze i czym po raz kolejny Chiny „zaskoczą” zachodnie media? Zobaczymy.

1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauce

Sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do rozwiązywania złożonych problemów naukowych. Pozwoli to nie tylko na przyspieszenie badań, ale również na definiowanie nowych praw. Przykładem mogą być cyfrowe symulacje reaktorów jądrowych, w których przeprowadzane są symulacje różnorodnych typów reakcji jądrowych. Obniża to koszty, eliminuje do zera ryzyka awarii i nie generuje żadnych odpadów radioaktywnych. W zakresie odkrywania nowych praw DeepMInd wykorzystuje sztuczną inteligencję do udowadniania i proponowania nowych teorii matematycznych. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana w wielu chińskich firmach farmaceutycznych do opracowywania nowych substancji aktywnych (nowych leków).

2. Wspólna (ko)ewolucja modeli komputerowych o dużej i małej skali

Wielkie modele komputerowe są powszechnie uważane za krok na drodze przechodzenia od sztucznej inteligencji dedykowanej do rozwiązywania jednego konkretnego problemu do takiej, której zastosowania są zbliżone do poziomy ludzkiej inteligencji. Ma to pomóc w rozwiązaniu obecnego problemu fragmentacji aplikacji polegających na głębokim maszynowym nauczaniu. Wielkie modele maszynowe oferują większą elastyczność, ale zużywają o wiele więcej energii i mocy obliczeniowej, co ogranicza ich dalszy liniowy rozwój. Dlatego też DAMO uważa, że przyszłość należy do wspólnej (ko)ewolucji dużych i małych modeli matematycznych. Duże modele matematyczne będą dostarczać wiedzę i zdolności wnioskowania poznawczego do małych modeli. Te z kolei będą je wykorzystywać do konkretnych zastosowań, tworząc swego rodzaju specjalistyczne odgałęzienia głównego modelu, będą go też zasilać pozyskiwanymi danymi przyczyniając się do jego ewolucji. Powstanie sprzężenie zwrotne między dużym i małymi modelami przyczyniające się do ich (ko)ewoucji. Im więcej małych modeli, tym szybciej ewoluuje duży model. W ciągu 3 ~ 5 lat doprowadzi to do powstania kilku, kilkunastu dużych branżowych modeli i całej gamy opartych na nich, zestandaryzowanych małych modeli wspomagających na przykład procesy produkcyjne i rozwój rewolucji przemysłowej 4.0

3. Silikonowe mikroprocesory fotonowe

W miarę jak zbliżamy się do fizycznych granic miniaturyzacji zmniejszają się możliwości postępu w tworzeniu nowych mikroprocesorów. Stąd pojawiają się nowe pomysły na obejście tych limitów – jednym z nich są procesory fotonowe, w których do przesyłania danych zamiast elektronów używa się fotonów. W odróżnieniu jednak od mikroprocesorów kwantowych (które również używają fotonów jako nośników danych) fotonowe mogą być używane w obecnych systemach. Ich główne obszary zastosowania w ciągu najbliższych 3 lat to zapewne komunikacja optyczna i wymiana danych w centrach obliczeniowych. W perspektywie 5 lat coraz częściej pojawiać się również będą w klasycznych systemach komputerowych.

4. Sztuczna inteligencja i OZE

Gwałtowny rozwój technologii OZE spowodował powstanie coraz liczniejszych farm słonecznych i wiatrowych. Jednakże ich nierównomierna produkcja energii (nie ma prądu jak nie wieje wiatr i nie świeci słońce) powoduje szereg wyzwań związanych z podłączaniem systemów OZE do sieci energetycznej. Ponieważ według przewidywań NAE (National Energy Administration) do roku 2030 40% zużycia energii w Chinach będzie pochodziło z OZE, problem jesz szczególnie palący. Tu z pomocą ma przyjść sztuczna inteligencja. Pozwoli ona na lepsze przewidywanie poziomu energii generowanej z OZE w oparciu o prognozy pogody; synchronizowanie i efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł energii automatyczne reagowanie na awarie.

5. Miękkie roboty percepcyjne

Nachodzi nowa generacja robotów określanych mianem miękkich robotów percepcyjnych. Nazwa bierze się stąd, że ciała (obudowy) tych robotów wykonane są z elastycznych materiałów, co sprawia, że mają zwiększoną czułość w zakresie odbierania bodźców związanych z ciśnieniem, wizją i dźwiękiem. Wykorzystują najnowsze osiągniecia z zakresu elastycznej elektroniki, materiałów zmieniających kształt pod wpływem ciśnienia i sztucznej inteligencji. Pozwala to na wykorzystywanie ich w różnych środowiskach fizycznych, do których dostosowują swój kształt.

6. Medycyna wysokiej precyzji

Rozwój baz danych i sztucznej inteligencji oraz nowych wspomagających technik diagnostycznych doprowadzi do bardziej skutecznego określania jednostek chorobowych i indywidualnego, precyzyjnego leczenia. Jednocześnie wzrośnie skuteczność prewencyjnych działań zapobiegających powstawaniu schorzeń.

7. Przetwarzanie danych z zachowaniem prywatności

We współczesnym świecie cyfrowej ekonomii dane są jej podstawowym paliwem. Jednakże istotną kwestią związaną z ich pełnym wykorzystaniem i przetwarzaniem są zagadnienia dotyczące praw własności do danych, prywatności i uregulowań prawnych. W ciągu najbliższych 3 lat należy spodziewać się powstania i rozwoju w Chinach technik szyfrujących zapewniających bezpieczeństwo i prywatność danych oraz powstanie centrów zaufania zajmujących się współdzieleniem danych między podmiotami, które mu je powierzają w bezpieczny i szyfrowany sposób.

8. Zintegrowane obliczenia satelitarno-naziemne (STC)

Zintegrowane obliczenia satelitarno-naziemne (STC) to rozwiązanie łączące satelity na wysokiej i niskiej orbicie wraz z naziemnymi sieciami komórkowymi i usługami obliczeń chmurze w jeden zintegrowany system. Dzięki temu usługi cyfrowe mogą być dostępne praktycznie w każdym zakątku globu. Dzięki temu sieci B2C i B2B będą mogły oferować nowe usługi.

9. Konwergencja chmura-sieć-urządzenie

Rozwój usług w chmurze doprowadzi do powstania nowego systemu. Będzie się on charakteryzował lepiej zdefiniowanym „podziałem obowiązków” pomiędzy chmurę, sieci i konkretne urządzenia. Chmura będzie „mózgiem” odpowiedzialnym za scentralizowane obliczenia i przetwarzanie danych. Sieci (Ethernet, satelitarne, 5G, itp.) będą tworzyły „układ nerwowy” łączący różne rodzaje sieci, Urządzenia zaś będą lekkimi i tanimi terminalami z różnorodnego rodzaju interfejsami do aplikacji uruchamianych w chmurze, bądź też urządzeniami zapewniającymi stały dopływ danych do chmury (Internet rzeczy – sensory, czujniki, itp.). Ta ewolucja usług w chmurze pozwoli na oferowanie nowych rozwiązań – takich jak na przykład inspekcja maszyn wykorzystywanych w procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym

10. Rzeczywistość rozszerzona

Rozwój usług w chmurze i sieci 5G utorował drogę do powstania aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (XR). Należy spodziewać się powstania nowych urządzeń, nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka od zwykłych okularów, pozwalających na dostęp do nowej generacji usług. Zrewolucjonizuje to sposób w jaki ludzie wchodzą w interakcję z technologią, jak spędzają wolny czas (rozrywka), jak pracują, jak dokonują zakupów, jak się edukują, etc.

Redakcja: Leszek Ślazyk 

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2022 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.