chiny:-finanse-–-banki-–-kapital

Informacje (信息财政) 
Aktywa prywatnych inwestorów

Według ostatniego raportu Bank Wealth Management Registration Center (银行理财登记中心) z końcem września br. banki chińskie zarządzały aktywami inwestorów o ogólnej wartości 27,95 bln RMB (ok. 17,382 bln PLN). To jest wzrost o 9,27% w relacji rok do roku (r/r). Wskaźnik wartości netto tych aktywów przekroczył 86%. Majątek, którym zarządzają chińskie banki należy w sumie do 9,879 mln inwestorów.

Arbitraż giełdowy

Pierwsze w kraju centrum arbitrażu papierów wartościowych zainaugurowało swoją dzielność w ShenZhen 深圳. China (ShenZhen) Securities Arbitration Center (中国(深圳)证券仲裁中心) zostało utworzone prze ShenZhen Court of International Arbitration (深圳国际仲裁院) oraz ShenZhen Stock Exchange (深圳证券交易所).  

Dochody spółek maklerskich

42 spółki maklerskie notowane na giełdach w ciągu trzech kwartałów br. osiągnęły łączny dochód netto w wysokości 35,007 mld RMB (ok. 21,769 mld PLN), o 24,52% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dwie największe z nich to CITIC Securities (中信证券股份有限公司) i GF Securities (广发证券股份有限公司). Dochód netto tych dwóch firm stanowi 45,51% wszystkich 42 spółek. Nie ma wątpliwości kto uzyskał dominującą pozycję w tej niszy.

Obligacje chińskie w WGBI

Obligacje rządu chińskiego od października br. włączone zostały do prestiżowego indeksu FTSE World Government Bond (WGBI). Tutejszy rynek obligacji rządowych wart jest 102,366 bln RMB (ok. 63,657 bln PLN), co umieszcza go pod tym względem na drugiej pozycji na świecie. Na koniec września wartość chińskich obligacji rządowych w rękach zagranicznych inwestorów osiągnęła kwotę 3,9 bln RMB (ok. 2,425 bln PLN).

Maleje zadłużenie względem PKB

Jak wynika z analiz National Institution for Finance and Development (国家金融与发展研究所), jednego z think-tanków chińskiego rząd, stosunek zadłużenia kraju do PKB w III kwartale br. ponownie uległ obniżeniu i wynosił 264,8%. To czwarty kwartał z rzędu obniżania się stosunku długu do PKB Chin. Rok temu, pod koniec września, stosunek ten był rekordowo wysoki i wynosił 271,2%.

DCEP rusza poza granice

Jak do tej pory 22 banki i instytucje finansowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne biorą udział projektach pilotażowych dotyczących wprowadzenia do użytku cyfrowego RMB (DCEP). Wśród tych organizacji znajdują się m.in.:

 • Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行),
 • Agricultural Bank of China (中国农业银行),
 • Bank of China (中国银行),
 • China Construction Bank (中国建设银行),
 • Bank of Communications (交通银行),
 • Postal Savings Bank of China (中国邮政储蓄银行),
 • China Foreign Exchange Trading Center (中国外汇交易中心),
 • HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited (香港上海汇丰银行有限公司),
 • Standard Chartered Bank (渣打银行),
 • HongKong Stock Exchange (香港交易所), czy
 • Thai Banking Association (国银行业协会).

Cyfrowy juan znajduje dziś szerokie zastosowanie w różnych systemach drobnych płatności indywidualnych (bilety komunikacji, opłaty za usługi w sieci, zakupy indywidualne, etc.), ale Instytut Badań nad Walutami Cyfrowymi Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行数字货币研究所) pracuje już intensywnie nad umiędzynarodowieniem cyfrowego RMB.

W tym celu powołano wielostronny międzynarodowy zespół, którego zadaniem jest opracowania programu wdrożenia cyfrowego juana do obrotu międzynarodowego. W skład zespołu, oprócz pracowników Instytutu wchodzą przedstawiciele

 • HongKong Innovation Center of the Bank for International Settlements (国际清算银行香港创新中心),
 • HongKong Monetary Authority (香港金融管理局),
 • Central Bank of Thailand (泰国中央银行) oraz
 • Central Bank of the United Arab Emirates (阿拉伯联合酋长国中央银行).


Giełdy (证券交易所)

01.11.- 05.11.2021

To nie był udany tydzień na giełdach w Hong Kongu i w Szanghaju. Lepiej nieco wiodło się na parkiecie ShenZhen. Bardzo dobrze działa się w Tajpej, gdzie giełda odzyskała wigor. Tamtejsze indeksy odnotowały wzrosty. Łączne obroty na giełdach w Szanghaju i ShenZhen 11 dzień z rzędu osiągnęły wartość ponad 1 bln RMB (ok. 621,777 mld PLN). Zadowalające obroty nie przełożyły się na wzrosty indeksów. Najlepsze wyniki uzyskały akcje spółek internetowych, spółek medialnych i związanych z show-biznesem, świadczących usługi w zakresie oprogramowania, ale także producenci papieru, spółki rolnicze i przemysłu obronnego. Powoli rosną ceny akcji producentów półprzewodników.

Zaskakująco słabo prezentują się wartości akcji spółek z branży nowej, zielonej energii (czyli elektrowni wiatrowych, fotowoltaiki), które nie odzyskują zaufania inwestorów. Spadała wartość akcji spółek węglowych, elektrowni, spółek żeglugowych, producentów nawozów sztucznych.

Maklerzy nie widzą poważniejszych zagrożeń stagnacją, czy innego systemowego ryzyka dla rynku. Trudno im jednak określić jednoznacznie trend na rynkach finansowych w najbliższych tygodniach, nie mówiąc o miesiącach. Dominuje niepewność, duże fluktuacje wartości. I będzie gościć na giełdach w dłuższym okresie. Gospodarka spowalnia. Różnice strukturalne między branżami będą się pogłębiać.

Zaskakuje powszechna rekomendacja spółek maklerskich, które sugerują inwestowanie w papiery spółek deweloperskich. Uważa się, że spółki te poradzą sobie z chwilowymi zaburzeniami związanymi z płynnością, że w dłuższej perspektywie dadzą sobie radę z terminowym wykupowaniem swoich obligacji, regulowaniem swoich zobowiązań.

Zyskują akcje banków i instytucji finansowych. Sprzyjają temu publikowane właśnie sprawozdania finansowe za 3 kwartały tego roku wykazujące dobrą kondycję, spore zyski.

Niewątpliwe poruszenie wśród inwestorów na giełdach w Szanghaju i ShenZhen wywołała informacja ich zarządów o rozpoczęciu tygodniowej akcji kontroli podejrzanych transakcji.

 

 

 

 

 


Banki (银行)
Kurs średni

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 05.11.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 08.10.2021

 • 1 rok                3.85%
 • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 18 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda handlu uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (29.10.- 05.11.2021)

Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

* Oprócz krajowego systemu istnieją prowincjonalne i regionalne giełdy handlu pozwoleniami emisji.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: [email protected]

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publikowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.