chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(49/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Z prac rządu (来自政府工作)
Państwowe Biuro Poczty  (国家邮政局)

informuje, iż 8 grudnia br. liczba kurierskich przesyłek dostarczanych na terenie Chin od początku roku przekroczyła 100 mld sztuk. Jest to najwyższy wynik nie tylko w historii kraju, ale daje również pierwsze miejsce na świcie w tej kategorii. Chiny są liderem w liczbie obsługiwanych przesyłek kurierskich ósmy rok z rzędu. Aż 78,3% wszystkich przesyłek obsługiwano w regionach wschodnich kraju, 14,4% w prowincjach centralnych, a tylko 7,3% w zachodnich. Co istotne – najdynamiczniejszy wzrost liczby przesyłek kurierskich notuje się właśnie na zachodzie Chin.

Ministerstwo Kultury i Turystyki (文化和旅游部)

pracuje nad wzmocnieniem regulacji zabraniających uruchamiania centrów rozrywkowych (na przykład tych z automatami zręcznościowymi, automatami do gier typu „arcade video games”, maszynami VR, czy kabinami karaoke) w pobliżu przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i innych placówek edukacyjnych. Wielkość stref wokół placówek edukacyjnych wolnych od tego typu centrów określana będzie przez prowincjonalne wydziały kultury i turystyki w zależności od lokalnych uwarunkowań.

Ministerstwo Edukacji (教育部)
Podręczniki dla szkół zawodowych

planuje w najbliższej pięciolatce wydanie ponad 10 000 rożnego rodzaju podręczników do nauki w szkołach zawodowych i technikach. Podręczniki te będą koncertować się głównie na tematyce związanej z potrzebami edukacji w obszarze zaawansowanej produkcji, nowej energii, nowych materiałów, nowoczesnego rolnictwa, technologii informacyjnej najnowszych generacji, biotechnologii, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach przemysłu.

Nowe zasady – język chiński

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ministerstwo wprowadza zmienione regulacje dotyczące przeprowadzania testów sprawdzających poziom znajomości języka chińskiego:

 • poziom A (najwyższy) weryfikowany będzie w ramach testów prowadzonych przez krajową komisję egzaminacyjną
 • poziom B i niższe będzie weryfikowany, zatwierdzany przez komisje prowincjonalne.

Nowe przepisy znoszą wymóg odstępu czasu między dwoma testami, rozszerzają możliwości ustanowienia wielu miejsc dla ich przeprowadzenia oraz znoszą terytorialne wymogi rejestracyjne w zależności od miejsca zamieszkania.

Chętni będą mogli zapisywać się na egzaminy w czasie najbliższym i dla nich dogodnym. Mieszkańcy Hong Kongu, Makau i Tajwanu oraz cudzoziemcy, którzy studiowali, pracowali lub mieszkali w Chinach przez 3 miesiące lub dłużej, mogą aplikować o przystąpienie do testowego egzaminu ze znajomości języka chińskiego w dowolnym czasie.

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)

wydała zarządzenie zobowiązujące trzy dzielnice Szanghaju, trzy miasta z prowincji JiangSu 江苏 i dwa miasta z prowincji ZheJiang 浙江do nawiązania ścisłej współpracy z 8 miastami w północnej części prowincji AnHui 安徽. Te 8 miast to:

 • HuaiBei 淮北,
 • BoZhou 亳州,
 • CeZhou 宿州,
 • BengBu 蚌埠,
 • FuYang 阜阳,
 • HuaiNan 淮南,
 • ChuZhou 滁州 i
 • LuAn 六安.

Współpraca ta ma polegać na pomocy organizacyjnej, finansowej, inwestycyjnej w rozwoju ekonomicznym i społecznym. Interesującym elementem w przypadku tego projektu jest fakt, iż po raz pierwszy projekt pomocowy dotyczy ośrodków położnych we wschodniej części kraju, a nie jak to tej pory bywało w zachodniej, czy centralnej.

Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju także na wschodzie kraju. W ramach działania pomocowego planuje się wysłanie doświadczonych kadr do zapóźnionych ośrodków, zgodnie z potrzebami i wyzwaniami. Do 8 miast na północy AnHui wysyłane będą osoby wyróżniające się w pracy w Szanghaju, ZheJiang i JiangSu, które zajmować będą istotne stanowiska w komórkach partyjnych, w rządzie lokalnym, w przedsiębiorstwach i instytucjach. Z kolei wyróżniające się młode osoby z AnHui skierowane zostaną na szkolenia i na studia do współpracujących z AnHui miast. Ustalono, że działania w ramach projektu trwać będą w okresie od 2021 do 2030 roku. Lokalne władze Szanghaju, JiangSu i ZheJiang same dokonają wyboru swoich jednostek administracyjnych powołanych do tej współpracy. Samorządy, które osiągnęły bezdyskusyjne sukcesy będą się dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z tymi administracjami, które z wielu powodów nie mogą pochwalić się takimi osiągnięciami.

Ministerstwo Handlu (商务部)

Poinformowało, iż niemal wszystkie sektory działalności produkcyjnej w Chinach zostały otwarte dla zagranicznych inwestorów, dla kapitału zagranicznego. W ostatnim czasie ograniczenia dotyczące działalności firm zagranicznych zniesiono w rolnictwie (m.in. nasiennictwo), w finansach, telekomunikacji, budownictwie, dystrybucji, turystyce i transporcie. Światowej Organizacji Handlu (WTO) definiuje 160 dziedzin gospodarki. 120 z nich jest otwartych w ChRL dla zagranicznych inwestorów. Najbardziej liberalne warunki panują w Strefie Wolnego Handlu w Szanghaju i w Strefie Wolnego Portu na HaiNan.

Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部)

Wprowadza (po raz pierwszy) system usług opieki nad seniorami wraz z centralną listą (klasyfikacją) tych usług. Przepisy określają jednoznacznie, jakie rodzaje działań ma zawierać lista podstawowych usług opieki nad osobami starszymi, a także to kto i w jaki sposób ma takie usługi świadczyć.

Nowe przepisy ujednolicają obecnie obowiązujący system trzystopniowy, w którym wyróżnia się domy opieki całodobowej, osiedlowe ośrodki opieki dziennej i opiekę domową. Regulacje mają na celu skoordynowanie działań na rzecz opieki nad seniorami na każdym szczeblu administracyjnym oraz zapewnienie tego samego standardu usług bez względu na to, gdzie opieka nad seniorami jest realizowana. Szczególna uwaga ma być poświęcona poprawie standardu opieki na poziomie osiedlowym, domowym i wiejskim. Warunki świadczenia usług (a także ich dostępność) znacznie tu bowiem odbiegają od tych oferowanych przez domy opieki stałej. Chińskie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej, a to wymaga wypracowania właściwych mechanizmów dla zapewnienia wszystkim seniorom godnych warunków życia w jego końcowej fazie.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Państwowy Urząd Statystyczny opublikował aktualne dane dotyczące cen i handlu zagranicznego.

Ceny konsumenckie, inflacja

Jak można się było spodziewać indeks zmian cen konsumenckich i usług (ang. consumer price index, CPI, 消费者物价指数), najpopularniejszy miernik poziomu inflacji silnie zwyżkował w listopadzie osiągając poziom 2,3% r/r (w październiku 1,5% r/r). Skok znaczny, ale mieści się w zakładanym na ten rok planie ok. 3%. W stosunku miesiąc do miesiąca (m/m) CPI spadł do 0,4% (październik 0,7%).

Patrząc z tej perspektywy (miesiąc do miesiąca) m.in.:

 • ceny żywności wzrosły o 2,4%; najmocniej zwyżkowała cena wieprzowiny (podstawowego produktu we współczesnej chińskiej kuchni), bo aż o 12,2% (po okresie spadków poniżej kosztów wytwarzania), ale równocześnie mocno spadły ceny warzyw – o 9,8%;
 • ceny artykułów nieżywnościowych wzrosły jak w październiku o 0,4%; mocno zwyżkowały ceny benzyny i oleju napędowego – powyżej 3%; w listopadzie spadły ceny usług (o 0,3%;), mniej podróżowano (turystyka) za sprawą nowych ognisk epidemicznych, to spowodowało obniżenie cen biletów lotniczych (o 14,8%), prowizji agencji turystycznych (3,8%) i cen hoteli (3,7%);

W perspektywie rok do roku (r/r):

 • ceny żywności wzrosły o 2,4%; ceny mięsa wieprzowego spadły o 32,7%, a ceny świeżych warzyw wzrosły o 30,6%;
 • ceny artykułów nieżywnościowych wzrosły ponad 2,5%, przy czym benzyna i olej napędowy podrożały o 36,7% i o 40,6%;
 • ceny towarów przemysłowych wzrosły o 3,9%;
 • ceny usług są wyższe o 1,5% niż w zeszłym roku.

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca , r/r – rok do roku

Ceny dóbr produkcyjnych

Po pięciu miesiącach nieustannego pięcia się w górę w listopadzie br. nastąpił spadek w relacji m/m wskaźnika PPI – wskaźnika cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI, 工业生产者出厂价格指数) – miernika obrazującego zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. W listopadzie spadł on o 0,6% w porównaniu z październikiem, do poziomu 12,9% r/r (w październiku 13,5% r/r). To widoczne efekty uspokojenia sytuacji i stabilizowania się cen w obszarze surowców, materiałów i energii elektrycznej.

W perspektywie miesiąc do miesiąca (m/m):

 • ceny w listopadzie nie wzrosły, w poprzednim miesiącu wzrost wyniósł 2,5%; w przemyśle nastąpił spadek cen o 0,1%; ceny węgla opałowego spadły o 4,9%, energetycznego o 8,4%; obniżeniu uległy ceny metali i odlewów żelaza oraz stali (o 4,8%), (w październiku wzrost o 3,5%); ceny metali nieżelaznych spadły o 1,2%,
 • za to wzrosły ceny produktów petrochemicznych (o 4,7%), surowców i produktów chemicznych (0,7%) oraz produkcji i dostaw gazu (o 4,1%); nie obyło się bez zwiększenia cen prądu i ciepła (o 1,9%);

W perspektywie rok do roku (r/r):

 • ceny producentów w przemyśle wzrosły o 17,4%; węgla o 88,8%, wyrobów żelaza i stali o 31,0%, metali nieżelaznych o 26.5%; wzrosty nie ominęły ropy i gazu (surowych i przetworzonych), gdzie ceny poszły w górę o 68,5%;
 • wzrosły ceny produktów tekstylnych (o 9,2%) i przetwórstwa spożywczego (o 3,5%).

Dane: Państwowe Biuro Statystyki (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca, r/r – rok do roku

Handel zagraniczny

W ostatnich miesiącach roku przyspieszył import co spowodowało, że w listopadzie br. po raz pierwszy odnotowano ujemny bilans handlowy w handlu zagranicznym Chin. W efekcie bilans te zmniejszył się o 3,4% do 71,72 mld USD (ok. 292,923 mld PLN). Ale w okresie styczeń – listopad br. budżet państwa notuje nadwyżkę w handlu o wartości 581,71 mld USD (ok. 2,376 bln PLN).

Rosną obroty handlowe z największymi partnerami:

 • z krajami Azji Południowowschodniej (ASEAN) o 20,6% (14,4% udziałów w handlu),
 • z Unią Europejską o 20% (13,7% udziałów),
 • ze Stanami Zjednoczonymi o 21,5% ( 12,5% udziałów w całym handlu) i
 • z Japonią o 10,7% (6,2%. udziałów).

Rośnie nadwyżka handlowa w obrotach z tymi krajami – za wyjątkiem Japonii.

Utrzymuje się stała tendencja, jeśli chodzi o firmy dokonujące handlu zagranicznego: 48,5% transakcji przeprowadziły spółki prywatne, 36% zagraniczne, a 15,5% państwowe.

 

Dane: Generalna Administracja Celna Chin (中国海关总署)

Eksport – Import

Od początku roku utrzymuje się koniunktura w handlu zagranicznym i jego struktura. W eksporcie dominują wyroby mechaniczne i elektryczne, które stanowią 59% jego całości. Ich eksport wzrósł o 21,2%. Wśród wyrobów tych dominują części samochodowe i pojazdy, sprzęt gospodarstwa domowego, telefony komórkowe, sprzęt do automatycznego przetwarzania danych. W tym samym okresie rósł eksport produktów pracochłonnych (o 10,2% r/r). Te stanowią 18,25% całego eksportu. Największy udział w tej kategorii mają tekstylia i odzież. O 2,3% wzrósł eksport produktów rolniczych, a o 19,1% nawozów sztucznych.

W imporcie jak zwykle dominują surowce. Import rudy żelaza spadł o 3,2% przy średniej cenie 1 099,3 RMB/t (ok. 704,86 PLN/t), ropy naftowej o 7,3%, przy średniej cenie 3 191,11 RMB/t (ok. 2 046,50 PLN/t), stali o 29,6% – średnia cena 8 374,20 RMB/t (ok. 5 371,88 PLN/t), miedzi i jej wyrobów o 19,9% – średnia cena 61 000 RMB/t (ok. 31 130,60 PLN/t) oraz ziaren soi o 5,5% – średnia cena 3 558,70 RMB/t (ok. 2 285 PLN/t). Natomiast w tym okresie wzrósł import węgla kamiennego o 10,6% przy średniej cenie 676,90 RMB/t (ok. 434,50 PLN), a także gazu naturalnego o 21,8%, przy średniej cenie 2 772.7 RMB/t (ok. 1 779,70 PLN/t). Poza surowcami rośnie import maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i półprzewodników (od 13 do 20%).

Błękitna księga 2022

Akademia Nauk Społecznych Chin  (中国社会科学院) opublikowała „Błękitną księgę gospodarczą 2022” (2022年《经济蓝皮书》), kolejną, coroczną ocenę sytuacji ekonomicznej i prognozę na następny rok. Naukowcy przewidują m.in., że w bieżącym roku PKB wyniesie ok. 8%, ale w przyszłym osiągnie poziom w granicach 5,3%.

Akademicy zalecają odpowiednie zwiększenie deficytu budżetowego, jak i tempa wydatków fiskalnych. Wprawdzie gospodarka chińska osiągnie w tym roku stosunkowo wysoki wzrost, a efekty modernizacji przemysłu i zielonej transformacji są już widoczne, to wciąż w ekonomii obecne są poważne wyzwania wymagające pilnego rozwiązania. A wśród nich takie jak:

 • słabe ożywienie konsumpcji;
 • słaby popyt efektywny;
 • niższa od wzrostu PKB dwuletnia średnia stopa wzrostu dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych;

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.