chiny:-zadluzenie-rzadow-lokalnych-podwoilo-sie-w-ciagu-6-lat

PEKIN: Jak wynika z najnowszych danych ministerstwa finansów ChRL dług obciążający rządy lokalne w Chinach (rządy prowincji, regionów autonomicznych, miast na prawach prowincji i niższych szczebli administracyjnych w Chinach) w ciągu ostatnich sześciu lat uległ podwojeniu .

Wedle danych zebranych przez ministerstwo rządy lokalne na koniec ubiegłego roku były zadłużone w sumie na kwotę 30,5 bln CNY (4,82 bln USD). Pod koniec 2016 roku dług ten wynosił 15 bln CNY. Odsetki, które rządy są zmuszone płacić od zaciągniętych pożyczek również wzrosły do kwoty około 2,7 bln CNY (427 mld USD). W 2016 roku było to 928 mld CNY, czyli 147 mld USD.

Rządy lokalne pozyskały 2,3 bln CNY poprzez obligacje refinansujące, aby spłacić dług zapadający w 2021 roku. Spłacają one odsetki, zgodnie z przepisami, z dochodów fiskalnych, przy czym średnia stopa procentowa spadła do 3,36 procent w zeszłym roku z 3,89 procent w 2018 roku, co obniżyło koszty pożyczek i sprawiło, że dług stał się bardziej zrównoważony.

Wedle ministerstwa finansów ChRL ryzyko związane z długiem rządów lokalnych jest zasadniczo pod kontrolą, ale znaczny skok wielkości długu stwarza pewne wyzwania związane z jego utrwalaniem się, a to z oczywistych przyczyn przyciągnęło uwagę władz centralnych. Aby kontrolować ryzyko związane ze zjawiskiem zadłużania się rządów lokalnych, Chiny co roku ustalają limit emisji nowych obligacji przez rządy lokalne. W zeszłym roku rządy lokalne wyemitowały nowe obligacje o wartości 30 bln CNY, po tym jak Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ustaliło pułap dla emisji takich obligacji na poziomie 33,3 bln CNY.

Jednym z głównych źródeł dochodu rządów lokalnych była dzierżawa wieczysta gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne (biura, centra handlowe, etc.). Wprowadzenie przez Pekin ograniczeń w tym zakresie zmusza rządy lokalne do poszukiwania nowego modelu ekonomicznego. To nie łatwe po dekadach korzystania z prostego rozwiązania – zarabiania na powszechnym głodzie mieszkań i rosnących cenach gruntów pod “mieszkaniówkę”.

Miarą ryzyka związanego z zadłużeniem się rządów lokalnych jest tzw. wskaźnik zadłużenia, obliczany poprzez podzielenie salda zadłużenia przez całkowite aktywa finansowe. Ubiegłoroczny wskaźnik nie został jeszcze opublikowany, ale oczekuje się, że wyniesie on około 100 procent. Międzynarodowa norma to 100-120 proc. W 2020 roku wskaźnik zadłużenia rządów lokalnych wynosił 93,6 procent. Informował o tym wiceminister finansów ChRL Xu Hongcai na konferencji prasowej w grudniu 2021 roku.

Ministerstwo finansów ChRL zwraca uwagę na fakt, iż zadłużenie rządów lokalnych i rządu centralnego Chin jest znacznie niższe, niż w przypadku innych dużych i wschodzących gospodarek. Wskaźnik zadłużenia jest bowiem tylko jednym z punktów odniesienia. Wiele państw wyemitowało w ostatnich dwóch latach więcej obligacji, aby sfinansować działania wspierające ich gospodarki w czasie pandemii wirusa Covid-19. Wskaźniki zadłużenia tych gospodarek skoczyły powyżej międzynarodowo akceptowanego poziomu bez wywoływania kryzysu zadłużenia.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych, z końcem 2021 roku dług federalny USA wynosił 28,43 biliona dolarów amerykańskich. (https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/debt/)

Chiny są drugim na świecie wierzycielem USA. Z ogólnej puli obligacji rządowych USA o wartości łącznej 7,55 bln dolarów w posiadaniu rządów państw trzecich największą część pod koniec 2021 roku posiadały Japonia i Chiny kontynentalne. Chiny posiadały obligacje o wartości 1,05 biliona dolarów amerykańskich.

W tym samym czasie dług zagraniczny rządu Chińskiej Republiki Ludowej denominowany zarówno w walucie krajowej, jak i obcej wynosił 17,4877 bln RMB, czyli ok. 2 bilionów 697 mld USD. Kwota ta nie uwzględniała zadłużenia Hong Kongu, Makau i Tajwanu.

Leszek B. Ślazyk

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2022 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.