chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(48/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Z prac rządu (来自政府工作)
Kampania na rzecz języka chińskiego

Kancelaria Rady Państwa (国务院办公) ogłosiła rozpoczęcie kampanii na rzecz propagowania stosowania w przestrzeni publicznej, w mowie, piśmie, w wszelkich przekazach medialnych standardowego, oficjalnego języka chińskiego (PuTongHua 普通话). Kampania ma na celu zapobieżenie popełnianiu błędów, niepoprawnego używania języka, powielania błędnej pisowni. Do 2025 roku 85% społeczeństwa chińskiego powinno posługiwać się standardowym, nowoczesnym językiem chińskim. Do roku 2035 umiejętnością tą wykazywać powinien się każdy Chińczyk żyjący w ChRL. PuTongHua ma być językiem powszechnie używanym w całym Państwie Środka. Dotyczy to szczególnie miasteczek, wsi, rejonów zamieszkanych przez mniejszości etniczne. W ramach kampanii zostaną przygotowane specjalne programy edukacyjnie promujące stosowanie standardowego języka zamiast lokalnych dialektów. Ujednoliceniu ulec ma nazewnictwo techniczne, zawodowe i dotyczące technologii. Nacisk szczególny zostanie położony na używanie standardowego PuTongHua w Hong Kongu, Makau i na Tajwanie.

Uproszczone, nowoczesne znaki chińskie zostały wprowadzone w ChRL w 1956 roku (a prowadzono też prace nad zastąpieniem znaków tradycyjnych zapisem bazującym na literach łacińskich – jak w Wietnamie), aby ułatwić ich przyswajanie (uczenie się), a w ten sposób szybciej zlikwidować analfabetyzm. Na początku lat 50. XX wieku niecałe 20% ludności w Chinach potrafiło czytać i pisać.

Powstaną specjalne organizacje naukowe, których zadaniem będzie poprawa rozumienia (słuchania), mówienia, czytania i pisania w języku standardowym przez uczniów oraz studentów. Język standardowy będzie jedynym językiem w Chinach, w którym pisane będą wszelkie prace naukowe, ale także testy, czy sprawdziany. Reguła ta dotyczyć będzie wszelkich dokumentów, materiałów informacyjnych, zarządzeń rządów lokalnych, z zachowaniem reguł i poprawności języka standardowego. Zwalczane będą wszelkie przejawy psucia języka chińskiego, zwłaszcza nadużywania wulgaryzmów. Wzmocniona zostanie promocja możliwości uczenia się języka chińskiego w innych państwach, szczególnie w tych, które uczestniczą w inicjatywie „Pasa i Drogi” (“一带一路”).

W miarę możliwości i potrzeb będą tworzone zagraniczne instytuty języka chińskiego, do których wysyłani będą doświadczeni nauczyciele. Rozwijana będzie międzynarodowa siec Instytutów Konfucjusza, promujących kulturę i język chiński. Działania te maja rozpropagować PuTongHua na świecie i sprawić, by stał się on powszechnie używany w komunikacji międzynarodowej.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
PMI w górę

Po dwóch miesiącach spadków wróciła koniunktura w przemyśle. Indeks PMI dla działalności przemysłowej w listopadzie br. osiągnął poziom 50,1 punktów. Niewiele, ale jednak powyżej poziomu 50 stanowiącego granicę, poniżej której notowana jest stagnacja.

  • Gospodarka w listopadzie ożywiła się. Normalizacja dostaw energii elektrycznej (albo „zażegnanie kryzysu”), po wrześniowo – październikowych turbulencjach bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia aktywności produkcyjnej, zależnej od energii elektrycznej. Ceny surowców i materiałów spadły, lub osiągnęły ustabilizowany poziom. Poprawiło się zaopatrzenie, jak i zamówienia.
  • Sub-indeks produkcji w listopadzie osiągnął 52,0 punktów, czyli o 3,6 więcej niż w październiku. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w takich dziedzinach takich jak produkcja papieru i druk, kolej, przemysł stoczniowy, produkcja sprzętu lotniczego, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Sub-indeksy przemysłu spożywczego wzrosły powyżej 55,0 punktów. Jednocześnie słabe rezultaty odnotowano w branży obróbki drewna i mebli, surowcach chemicznych i ich produktach, wytapiania i obróbki metali żelaznych. Tu PMI spadło poniżej 43 pkt.
  • Wskaźnik cen zakupu surowców i materiałów dla przemysłu wyniósł 52,9, za to cen sprzedaży „ex factory” 48,9 pkt – znacznie niżej niż w październiku, odpowiednio o 19,2 i 12,1 pkt (!!).
  • Niezmiennie pną się w górę sub-indeksy dla eksportu i importu – 48,5 oraz 48,1 pkt. O ponad 3 pkt w stosunku do października wzrósł wskaźnik eksportu dla przemysłu farmaceutycznego, motoryzacyjnego oraz elektrycznych maszyn i urządzeń. Generalnie w najważniejszych dziedzinach przemysłu, jak produkcja wysokich technologii, maszyn i urządzeń, towarów konsumpcyjnych koniunktura jest coraz lepsza. Sub-indeksy indeksu PMI wzrosły o ponad 1 pkt w relacji m/m.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index – PMI)

(中国制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca

Trzy miesiące z rzędu rośnie indeks PMI dla sektora nieprzemysłowego. W listopadzie wyniósł on 52,3 pkt. Po sierpniowym załamaniu i stagnacji (47,5 pkt) nie pozostało śladu. Nowe ogniska zakażeń wirusem Covid-19 pojawiające się w niektórych regionach kraju wciąż negatywnie wpływają na sub-indeks usług. Tu w listopadzie odnotowano 51,1 pkt – spadek o 0,5 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca. Sub-indeks dla budownictwa potwierdza silna koniunkturę w tym obszarze gospodarki. Listopadowy odczyt to 59,1 pkt. Dla nowych zamówień – 54,2 pkt. Inwestycje w infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe napędzają koniunkturę.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w sektorach nieprzemysłowych Chin (China Non- Manufacturing Purchasing Managers Index – PMI)

(中国非制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca

Dla przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych indeks aktywności PMI w listopadzie br. wyniósł 50,2 pkt, dla średnich 51,2 pkt, a dla małych 48,5 pkt. Sektor przedsiębiorstw małych i mikrofirm wciąż wykazuje stagnację, choć wynik listopadowy jest lepszy o 1 pkt w porównaniu z październikiem. Stopniowo, powoli się odbija. I tu poprawiły się dostawy surowców, ale zapotrzebowanie na ich produkty jest wciąż słabe. Firmy małe dotyka problem braku pracowników, tudzież osiągniecia poziomu eksportu sprzed pandemii. Dlatego też polityka ekonomiczno-finansowa władz musi się nadal koncentrować na pomocy im właśnie.

Tradycyjnie przypomnijmy o co chodzi z indeksem PMI. Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.


Nieruchomości (房地產)
Ceny mieszkań wzrosną

Według analizy Instytutu Badawczego ZhongZhi (中指研究院) ceny mieszkań w Chinach na rynku pierwotnym w miastach 1 i 2 kręgu w 2022 roku powinny wzrosnąć od ok. 2,0% do ok. 3,5%. To o tyle interesujące, że w drugiej połowie bieżącego roku ceny mieszkań nowych zaczęły w Chinach spadać i przewidywano, że może to być początek trendu wywołanego dużą podażą mieszkań, zacieśnieniem polityki kredytowej i wprowadzeniem limitów cenowych. Jednak już pod koniec października br. pojawiły się pierwsze sygnały, iż następuje poluźnienie tej polityki przez lokalne rządy oraz banki.

Instytut przewiduje, że w przyszłym roku i w kolejnych latach powierzchnia ogólna sprzedanych mieszkań liczona w metrach kwadratowych będzie się wahała w granicach 1,6 mld m2 i sprzedaż ich spadnie o 6.8% do 8.3%, lecz ceny pójdą w górę.


Motoryzacja (汽车)
Tesla rośnie

Tesla ShangHai Co., Ltd. (特斯拉(上海)有限公司) nie spowalnia w swoim rozwoju. Spółka ogłosiła zamiar wybudowania nowej hali, w której zostanie uruchomiona kolejna linia produkcyjna. W efekcie zwiększenia możliwości produkcyjnych firma zatrudni dodatkowo 4 000 pracowników.

W ten sposób liczba zatrudnionych przez Tesla ShangHai Co., Ltd. przekroczy 19 000 osób. Dla Tesli rynek chiński to drugi najważniejszy obszar działania po Stanach Zjednoczonych. Samochody produkowane w Szanghaju już w ponad 90% powstają w oparciu o części i podzespoły produkowane w Chinach przez chińskich dostawców. Wedle władz spółki fabryka w Szanghaju może produkować rocznie 450 000 samochodów. W pierwszych trzech kwartałach br. wyprodukowała ona ponad 300 000 aut, w tym tylko od lipca do września 133 200.


Transport (交通运输)
BYD w Izraelu

BYD Automobile Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司) dostarczyła w ostatnich tygodniach pierwsze autobusy elektryczne dla Deutsche Bahn Regio Bus w Niemczech, a teraz zdobywa nowy rynek. Chińska spółka podpisała umowę z izraelską firmą Egged na dostawę 100 elektrycznych autobusów dla miasta Hajfa w 2022 roku. To największy kontrakt BYD podpisany z firmą z Izraela. Obecnie po ulicach izraelskich miast porusza się nieco ponad 40 autobusów elektrycznych BYD.

Linia kolejowa Chiny – Laos

3 grudnia br., po ponad 6 latach budowy, uruchomiono połączenie kolejowe Chin z Laosem. Nowa linia kolejowa połączy miasto KunMing 昆明 (stolica południowej prowincji YunNan 云南 graniczącej z Wietnamem, Laosem i Birmą/Mjanmą) z miastem Wientian, stolicą Laosu. Linia licząca 1 035 km długości pozwala pociągom poruszać się z prędkością do 160 km/godz. Podróż z KunMing do Wientian wraz z odprawą graniczno-celną zabierać będzie tu ok. 10 godzin.

Koszt budowy tej linii wyniósł 37,572 mld RMB (ok. 24,018 mld PLN). W ramach inwestycji finansowanej przez China National Railway Group Co., Ltd. (中国国家铁路集团有限公司) zbudowano 301 mostów różnego typu i długości, wydrążono 167 tuneli, ustanowiono i zbudowano 21 stacji kolejowych. Nowa linia kolejowa sprawia, iż przed Laosem pojawiają się nowe perspektywy. I te gospodarcze, i te społeczne. Laos pozbawiony dostępu do morza nie miał takich szans rozwojowych jak chociażby Wietnam, czy Kambodża. Nowe połączenie kolejowe wzmocni pozycję państwa, jako zaplecza produkcyjnego dla Chin. Co ważne – zakończona inwestycja jest pierwszym etapem budowy połączeń kolejowych (finansowanych przez Chiny), których punktem centralnym będzie właśnie Laos. Trwają prace przygotowawcze nad kolejnymi połączeniami Laosu z Wietnamem, Kambodżą, Tajlandią, a nawet Malezją (aż po Singapur) i Mjanmą. To sprawi, że Laos uzyska pośredni dostęp do morza. Miasto Wientian położone jest przy granicy z Tajlandią. Budowa połączenia stolicy Laosu z Bangkokiem rozpocznie się już niebawem.

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.


Technologie (技术)
Dane nową ropą naftową

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) ocenia, że na koniec czternastego planu pięcioletniego, czyli w 2025 roku, wartość krajowego sektora dużych zbiorów danych (Big Data Industry) wyniesie ponad 3 bln RMB (ok. 1,921 bln PLN). Przez kolejne 5 lat wartość ta rosnąć będzie o 25% r/r.


Nauka – Edukacja (教育–科学)
Wydatki na edukację

Od dziewięciu lat z rzędu wydatki Chin na edukację przekraczają 4% PKB kraju. Ministerstwo Edukacji  (教育部), Ministerstwo Finansów (财政部) oraz Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) potwierdziły, iż w 2020 r. wydatki te wyniosły 5,303 bln RMB (ok. 3,379 bln PLN). To wzrost o 5,69% w porównaniu z rokiem 2020.

Godziny pracy nauczycieli w Szanghaju

Władze oświatowe Szanghaju wprowadzają w podległych sobie placówkach zasadę 5+2. Oznacza ona, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach szanghajskich (podstawowych, gimnazjach, średnich) pracować będą 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przy czym oprócz lekcji prowadzić będą co najmniej 2 godziny zajęć pozalekcyjnych dziennie. Za owe godziny poświęcone prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych nauczyciele uzyskiwać będą 150% wynagrodzenia standardowego. Za każdą godzinę lekcyjną nauczyciel w Szanghaju otrzymuje średnio wynagrodzenie w kwocie 85 RMB (ok. 54,18 PLN). Za prowadzenie zajęć dodatkowych ten sam nauczyciel otrzymywać będzie dodatkowo każdego dnia co najmniej 255 RMB (ok. 162,54 PLN).

Ważna informacja: zmiany w systemie szkolnictwa wprowadzone we wrześniu br. sprawiły, że uczniowie po lekcjach pozostają w szkole, by odrobić wszystkie zadania domowe i odbyć różnego rodzaju zajęcia dodatkowe). To element walki z nadmiernym przeciążaniem dzieci nauką i zajęciami pozalekcyjnymi. Dzieci po szkole mają się bawić, odpoczywać, regenerować się.


Społeczeństwo (社会)
Wynagrodzenia w sektorze państwowym i prywatnym

Według informacji z „Rocznika Statystycznego Chin 2021” 《中国统计年鉴-2021》w minionym roku przeciętne wynagrodzenia najbardziej wzrosły w skali kraju w sektorze państwowym w prowincji NingXia 宁夏, w Szanghaju i w prowincji QingHai 青海 . Tu pensje poszły w górę o ponad 10% r/r.

  • Średnie roczne wynagrodzenia w kwocie ponad 100 000 RMB (ok. 63,745 PLN) otrzymują pracownicy firm państwowych z Pekinu, Szanghaju, a także prowincji, XiZang (Tybet) 西藏, miasta TianJin 天津, prowincji ZheJiang 浙江,

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.